Czym jest naprotechnologia?

Naprotechnologia ( NAtural PROcreative TECHNOLOGY )
to naturalne planowanie rodziny. W przypadku niepłodności żeńskiej i męskiej związanej z zaburzeniami hormonalnymi i metabolicznymi, chorobami narządów rodnych, nietolerancjami pokarmowymi, konsekwencjami różnych mutacji genetycznych (MTHFR, CTHFR, Leiden V, PAI itp.) i chorób układowych jest medycyną holistyczną. Zajmuje się diagnozowaniem tych chorób i zaburzeń zdrowia pary małżonków uczestniczących w planowanej prokreacji oraz leczy według najnowszej wiedzy zarówno medycyny konwencjonalnej jak i naprotechnologicznej.

W Polsce Naprotechnologia służy odzyskaniu stanu zdrowia, aby mogło nastąpić naturalne poczęcie dziecka bez żadnych technik wspomaganego rozrodu. Jest to etyczna metoda leczenia szanująca prawa zarówno rodziców jak i oczekiwanego dziecka. Ma to ogromne znaczenie dla kobiety, ponieważ stosowanie naturalnych metod prokreacji oszczędza jej groźnych powikłań zdrowotnych związanych z procedurami „in vitro” (stymulacje hormonalne, inseminacje, transfery itd.),a dziecku niebezpiecznych procesów epigenetycznych i metyzacji DNA zmieniających ekspresję genów i w konsekwencji narażających go na choroby i utratę zdrowia w przyszłości. Autorem i propagatorem takiego zastosowania ogólnie znanej wiedzy medycznej jest prof. Hilgersa z Creighton University w Omaha w Nebrasce. Idea bardzo dokładnego diagnozowania chorób i zaburzeń mających wpływ na płodność u obojga małżonków. Istotą jej jest leczenie przyczynowe chorób, a nie pomijaniu ich w uzyskaniu potomstwa.

Zajmujemy sie szeroko rozumianą niepłodnością z powodu:

 • - PCOS
 • - insulinooporności
 • - braku owulacji
 • - trombofilii
 • - hiperprolaktynemii
 • - cukrzycy t. I i II, otyłości
 • - nieprawidłowych parametrów nasienia
 • - endometriozy
 • - zrostówi
 • - zespołu napięcia przedmiesiączkowego
 • - mutacji MTHFR
 • - niewydolności nadnerczy
 • - nietolerancji pokarmowych
 • - hipogonadyzmu
 • - niedrożności jajowodów
 • - infekcji narządów rodnych
 • - zapalenia przysadki mózgowej
 • - niedomogi hormonalnej
 • - chorób układowych
 • - zapalenia jelit

Szanowne Panie i mężowie

Uprzejmie informuję, że zakres świadczeń diagnostyki i leczenia problemów pozaginekologicznych i związanych z niepłodnością jest działalnością komercyjną, a wizyty dotyczące tych problemów zdrowotnych są odpłatne. Wizyty dotyczące niepłodności pary nazywają się naprotechnologiczne i wymagają analizy i badań również mężczyzny. Więcej potrzebnych informacji można uzyskać poprzez link konsultacje online
Z poważaniem Andrzej Banach