Naprotechnologia - Krok po kroku

Etapy diagnozowania i leczenia

Naprotechnologia opiera się na edukacji prowadzonej przez instruktora , a dotyczącej biomarkerów cyklu kobiety i diagnozowaniu oraz leczeniu zaburzeń zdrowotnych już przez lekarza. Współpraca małżonków , instruktora i lekarza jest bardzo ścisła i opiera się na wspólnym na całym świecie języku naprotechnologii. W przypadku przeszłości związanej z niepłodnością powinniśmy zacząć od wizyty Naprotechnologicznej u lekarza. Jeśli natomiast rozpoczynamy starania to warto obok normalnej konsultacji ginekologicznej rozpocząć od instruktażu. Konsultacje instruktora opierają się na modelu obserwacji Creighton (od fundatora Uniwersytetu w Omaha) .