Naprotechnology - informacje

Zacznijmy od początku

Naprotechnologia ( NAtural PROcreative TECHNOLOGY ) to dziecina medycyny zajmująca się naturalnym planowaniem rodziny. W problemach z płodnością małżonków szuka przyczyn związanych z zaburzeniami hormonalnymi i metabolicznymi, chorobami narządów rodnych, nietolerancjami pokarmowymi, konsekwencjami różnych mutacji genetycznych (MTHFR, CTHFR, Leiden V, PAI itp.) i chorobami układowymi. Jest to medycyna holistyczna lecząca człowieka, a nie chorobę W ramach tej dzieciny prowadzi się diagnostykę chorób i zaburzeń zdrowia pary małżonków uczestniczących w planowanej prokreacji. Leczenie wykorzystuje najnowszą wiedzę zarówno medycyny konwencjonalnej jak i naprotechnologicznej.

W Polsce Naprotechnologia służy odzyskaniu stanu zdrowia, aby mogło nastąpić naturalne poczęcie dziecka bez żadnych technik wspomaganego rozrodu. Jest to etyczna metoda leczenia szanująca prawa i godność zarówno rodziców jak i oczekiwanego dziecka. Ma to ogromne znaczenie dla kobiety, ponieważ stosowanie naturalnych metod prokreacji oszczędza jej groźnych powikłań zdrowotnych związanych z procedurami "in vitro" (stymulacje hormonalne, inseminacje, transfery itd.),a dziecku niebezpiecznych procesów epigenetycznych i metyzacji DNA zmieniających ekspresję genów i w konsekwencji narażających go na choroby i utratę zdrowia w przyszłości. Autorem i propagatorem takiego zastosowania ogólnie znanej wiedzy medycznej jest prof. Hilgersa z Creighton University w Omaha w Nebrasce. Idea bardzo dokładnego diagnozowania chorób i zaburzeń mających wpływ na płodność u obojga małżonków. Istotą jej jest leczenie przyczynowe chorób, a nie pomijaniu ich w uzyskaniu potomstwa. .

Jaki jest cel?

Celem Naprotechnologii jest diagnozować i leczyć przyczynowo choroby, które związane są z zaburzeniami płodności aby zdrowi rodzice w sposób naturalny mogli począć potomstwo. Płodność to oznaka zdrowia, a jej brak to choroba. Efektem leczenia ma być jak nie tylko uzyskanie warunków do bezpiecznego poczęcia, ale także donoszenie często trudnej ciąży. Poprzez wykrycie choroby będącej przeszkodą w uzyskaniu ciąży i jej wyleczenie lub poprawa zdrowia doprowadzające do naturalnego poczęcia prowadzi do świadomości o stanie chorobowym pary.Zmiana trybu życia, żywienia i leczenie często doprowadza do polepszenia jakości i długości życia niepłodnej wcześniej pary. Taką sytuacja może dotyczyć chorób tarczycy, przsadki mózgowej, cukrzycy i zaburzeń metabolicznych, zespołu policystycznych jajników, chorób o podłożu infekcyjnym, ale również immunologicznym i nowotworowym. Szwedzkie wyniki badań udowodniły, że brak diagnozowania i leczenia niepłodnych par, które poddawały się "In vitro" powodował że pozbawieni odpowiedniego leczenia małżonkowie żyją istotnie statystycznie krócej.

Płodność to oznaka zdrowia, a jej brak to choroba.

Jak to działa?

W naprotechnologii nie używa się tabletki antykoncepcyjnej do leczenia takich zaburzeń jak zespół policystycznych jajników, trądzik, hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączki, nieprawidłowe krwawienia czy bolesne miesiączkowanie. Nawet w medycynie konwencjonalnej lekarze wiedzą już, że to złe postępowanie lecz wciąż wbrew oczywistym dowodom medycznym stosują tabletki antykoncepcyjne narażając zdrowie kobiet na ich efekty uboczne.

Diagnozujemy przyczynę tych zaburzeń i chorób i leczymy lekami powszechnie stosowanymi w endokrynologii, diabetologii i ginekologii, ale również odpowiednią suplementacją, dietą i zmianą trybu życia, aby poprawa zdrowia dziś służyła prokreacji, a jutro zapewniała dłuższe i lepsze życie. Naprotechnolodzy mają szersze spojrzenie na takie problemy kobiet jak PMS, PCOS, często związaną z nimi otyłość, różnego typu mutacje genetyczne m.in. MTHFR i CTHFR, Leiden PAI itp , uporczywy trądzik i nieprawidłowe owłosienie, endometriozę, zespół bólowy miednicy kobiety, zrosty wewnątrzotrzewnowe oraz wszelkie nieprawidłowe krwawienia i zaburzenia cyklu. Zajmujemy się też ANDROLOGIĄ czyli leczeniem niepłodności męskiej, która objawia się nieprawidłowym wynikiem nasienia. Jest wiele rodzajów tych zaburzeń zmieniającyh parametry nasienia i różne sposoby naturalnej poprawy zdrowia i w ten sposób poprawy potencjału rozrodczego mężczyzny.